ElektraWeb Kanal Bağlantısı Rehberi

1.İlgili kanalda ElektraWEB’i seçiniz.

2. ElektraWEB’te yeni kanalı tanımlayınız.

a.Temel Ayarlar

b.Odatipi Eşlemeleri

c.Fiyat Tipi Eşleme

3.Bağlantıyı Test Ediniz.